NYHETER 2022-01-07

Nu är tobaksavvänjning avgiftsfritt i Västerbotten

Sedan den 1 januari är tobaksavvänjning med hjälp av fysiska och digitala besök på hälsocentraler och tobakspreventiva mottagningar avgiftsfritt inom Region Västerbotten. Avgiften för det digitala stödprogrammet ”Min nikotinfria resa” på 1177.se är också slopad.

En ung kvinna står i en vintrig skog, ler och tittar upp mot himlen samtidigt som hon håller i sin mössas tofsar.

– Avgiftsfri tobaksavvänjning bidrar till att fler individer och patienter som fastnat i ett nikotinberoende, och kanske drabbats av någon tobaksrelaterad sjukdom, får en ökad möjlighet och stärkt motivation att bli tobaks- och nikotinfria, säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare i Region Västerbotten.

Att förebygga ohälsosamma levnadsvanor, där tobaksbruk står för en väsentlig del, minskar enligt Världshälsoorganisationen WHO risken att drabbas av ett stort antal sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, stroke, cancer och diabetes.

Stöd till tobaksstopp en viktig del av behandlingen

– Antalet personer som berörs av den slopade avgiften borde utifrån den statistik om tobaksbruk som finns vara stort. Däremot fångas allt för få upp inom hälso- och sjukvården, med vetskap om att ett 60-tal sjukdomar är tobaksrelaterade. Att erbjudas stöd till ett tobaksstopp är en viktig del i behandlingen av sjukdom och påverkar effekten av behandlingen och minskar risk för sekundär sjukdom, säger Ywonne Wiklund.

Att sluta med tobak är inte bara bra för individens egen hälsa, utan innebär även på sikt minskade kostnader för Region Västerbotten.

Läs mer

Hjälp att sluta röka (1177.se)
Hjälp att sluta snusa (1177.se)
Min nikotinfria resa - ett stödprogram för dig som vill bli nikotinfri (1177.se)
Patientavgifter i Västerbotten 2022 (1177.se) 

Tillbaka till nyhetslistan