NYHETER 2022-01-27

Ny enhet ska främja utveckling

Den 1 januari i år tillträdde Ida Lestander som ny direktör för Region Västerbottens ledningsstab. En av hennes första arbetsuppgifter blir att rekrytera medarbetare och starta upp en helt ny enhet, vars uppdrag blir att utveckla regionens ledning och styrning.

– Vi vill fortsätta att utveckla det som länge har varit tradition i regionen, att jobba med ständiga förbättringar, säger Ida Lestander. Foto: Jan Alfredsson

Huvuduppdraget för den nya enheten som får namnet ”Enheten för utvecklingsstöd – ledning och styrning” är att fungera som ett stöd till verksamheter i införandet av en ny modell för ledning och styrning, samt senare också arbeta med att utveckla densamma. Utöver det kommer det finnas ett visst utrymme för stöd i planering och genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete.

– Jag kommer att rekrytera fem strateger och en enhetschef till den här nya enheten. Vi utlyser tjänsterna både internt och externt för att hitta den kompetens vi behöver, berättar Ida Lestander.

Att jobba med ledning och styrning enligt en viss modell syftar bland annat till att skapa en kultur där alla känner sig delaktiga och vet hur de bidrar till helheten. Det ska också bidra till att skapa en gemensam bild av vart vi ska, vad som behöver göras, vem som ska göra det och vad som ska prioriteras.

– Det här görs på olika sätt redan i dag inom regionen, men vi behöver skapa samsyn och utveckla ett gemensamt arbetssätt för att uppnå våra målsättningar, säger Ida Lestander.

För att lyckas behövs stöd till chefer. Därför skapas en ny enhet med detta som huvuduppdrag.

– Vi vill fortsätta att utveckla det som länge har varit tradition i regionen, att jobba med ständiga förbättringar, säger Ida Lestander.

Gynnar både medarbetare och invånare 

Tommy Svensson är regiondirektör och säger att regionen befinner sig mitt en omställning där vi behöver förbättra tillgängligheten och kostnadseffektiviteten samtidigt som stor vikt läggs vid att förbättra arbetsmiljön. Det nya arbetssättet och stödet från den nya enheten ska skapa förutsättningar.

– Men själva förflyttningen är upp till oss, och vi behöver göra den tillsammans. Det kommer att bli en utmanade resa, men lärandet i och effekten av att struktur och kultur intimt hänger ihop är viktiga steg i vår utveckling framåt, säger han och fortsätter:

– Målet är inte att skapa merjobb i form av mer administration, utan ständiga förbättringar ska bli en naturlig del av vardagen. Det här är inte något som läggs ovanpå befintliga arbetsuppgifter, det ska ingå i ordinarie verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering.

Vad kommer detta att göra för skillnad för invånarna i slutändan?
– Om vi som organisation blir bättre på att samordna och skapa tydlig riktning, från politiska beslut till hur vi jobbar i respektive verksamhet, kommer vi också att bli mer effektiva och kunna lägga våra resurser på rätt saker. Det kommer i slutändan att gynna både medarbetare och regionens invånare, säger Tommy Svensson.

Tjänsterna som ska tillsättas ligger på sidan Sök jobb.

Tillbaka till nyhetslistan