NYHETER 2022-01-28

Nya YH-utbildningar till Lycksele och Vilhelmina

Glädjande besked från Myndigheten för yrkeshögskolan – i höst startar nya YH-utbildningar i Lycksele och Vilhelmina. Sammanlagt har 14 YH-utbildningar beviljats i Västerbotten, 9 av dem är på distans och alla är direkt kopplade till den kompetens som företagen i länet efterfrågar.

– Vilhelmina får YH-utbildningar till redovisningskonsult och även processtekniker krossning, asfalt och betong, och det betyder väldigt mycket för våra företag. Företagen behöver personer med rätt utbildning och vi har jobbat tajt ihop för att skräddarsy utbildningskoncepten, säger Lars Gavelin, arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef, Vilhelmina kommun.

Samverkansmodell 
Att utbildningar nu beviljats på fler orter i regionen, direkt matchade till företagens efterfrågan, är ett resultat av den samverkansmodell som byggts upp av flera aktörer, som Region Västerbotten, kommunalförbundet Akademi Norr, kommuner, näringsliv och utbildningsaktörer, för att analysera och stimulera det regionala kompetensförsörjningsbehovet.

 –Det är roligt att se att vi får utbildningar till våra inlandskommuner. Det visar att vår samverkan fungerar, säger Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.

De 14 nya YH-utbildningarna, hösten 2022

Platsbundna:
Redovisningskonsult, Lycksele och Vilhelmina
Immersive Experience Creator, Skellefteå
Elkraftsingenjör, Skellefteå
Dataanalytiker - digitala spel, upplevelser, produkter och tjänster, Skellefteå
VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing, Skellefteå

Distans:
Arbetsmiljöingenjör
Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik
Systemutvecklare .NET
Stödpedagog inom funktionshinderområdet
Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp
Mätningstekniker specialistkompetens geodesi
Distributionselektriker
Processtekniker krossning, asfalt och betong 
Underhållsingenjör – Smart Maintenance

Läs mer om varje utbildning och se alla 40 YH-utbildningar som finns i Västerbotten: yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning

 

–Yrkeshögskola är en utmärkt möjlighet att studera till ett nytt yrke, oavsett om du vill byta karriär, är arbetssökande eller precis har lämnat gymnasieskolan, säger Lars Gavelin

 

Fakta om YH
En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Den erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utbildningarna beviljas av myndigheten för yrkeshögskolan. Studierna är avgiftsfria och CSN-berättigande. 

 

För mer information

Maria Kammerson
Projektsamordnare Näringsliv och Samhällsbyggnad, Region Västerbotten
070-657 57 46
maria.kammerson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan