NYHETER 2019-01-21

Nytt år - Ny region

Den 1 januari gick Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Region Västerbotten samman till en gemensam organisation. Den nya organisationen går under namnet Region Västerbotten och har ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En organisation där hälsa, vård och utveckling är hållbara ihop.

Regionbildningen har förberetts sedan våren 2017 i nära samarbete mellan landstinget och regionförbundet Region Västerbotten. Den 1 januari upphörde Västerbottens läns landsting och regionförbundet som separata organisationer och Region Västerbotten bildades. Även företagsstöd från Länsstyrelsen har förts över till den nya regionen.

Regionens uppdrag

Regionen har samma uppdrag som landstinget tidigare haft, alltså hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, kollektivtrafik och verksamhet för personer med funktionsnedsättning, men ansvarar också för de områden som regionförbundet Region Västerbotten och delvis Länsstyrelsen tidigare ansvarat för. Det är till exempel insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, turism, utbildning och kultur.
 

Vad händer nu? 

Att ställa om till att bli en ny gemensam organisation är ett omfattande arbete som kommer att fortsätta även under 2019. Länets invånare kommer dock inte att märka av någon större skillnad mer än att de kommer att mötas av ett nytt namn och ny logotyp. Vården påverkas inte, som invånare söker man vård på samma sätt som tidigare.Däremot kommer invånarna att få större inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna då dessa nu styrs av direktvalda politiker.

Med anledning av att organisationen får ett nytt namn kommer även regionens webbplats och e-postadresser inom kort att ha domännamnet regionvasterbotten.se. Ny webbplats beräknas kunna lanseras under januari månad. I samband med att webben lanseras kommer också förändringar att ske i organisationens sociala medier.

Inom kort påbörjas även arbetet med att byta ut namn och logotyp i kallelser, i informationsmaterial, på skyltar osv. Detta är ett arbete som kommer att ske löpande under året vilket innebär att man även under 2019 kan komma att se material med den gamla profilen.

Västerbottningarna styr 

Region Västerbotten styrs av ett regionfullmäktige, som väljs av västerbottningarna via allmänna val. Regionfullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Region Västerbotten, exempelvis regionens mål, budget och skattesats. I november 2018 sammanträdde Regionfullmäktiges 71 förtroendevalda ledamöter för första gången. Då beslutades bland annat om regionplan och budget.

I regionen finns fem nämnder som ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för regional utveckling, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Under regionfullmäktige finns också tre beredningar som jobbar med frågor inom demokrati- och folkhälsoområdet.

Till varje nämnd knyts en förvaltning. Det innebär bland annat att primärvård, tandvård och sjukhusvård samlas i en gemensam förvaltning under hälso- och sjukvårdsnämnden, som då får ett större ansvarsområde än tidigare.
Länets kommuner kommer tillsammans med regionen att bereda ärenden för beslut i Regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 fortsätter samverkansstrukturen med kommunerna att utvecklas.

Samtliga län bildar region

I juni 2018 tog Riksdagen beslut om att det regionala utvecklingsansvaret ska överföras till samtliga landsting. Majoriteten av Sveriges landsting har redan tidigare tagit över de regionala utvecklingsfrågorna och bildat region. I och med årsskiftet 2019 bildade också landstingen i Stockholm, Kalmar, Dalarna, Värmland, Sörmland och Blekinge region.

Sammanslagningen görs för att hälso- och sjukvården och regional utveckling är beroende av varandra. Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hela länet.

Tillbaka till nyhetslistan