Ökat förtroende för länet hälso- och sjukvård

En stor majoritet av västerbottningarna (82 procent) anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs god i hela landet, men andelen har sjunkit något från föregående år. Det är äldre personer, de över 70 år, som i högre grad, nästan 90 procent, anser att de får den vård de behöver.

Hälso- och sjukvårdsbarometern ökat förtroende

Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet har ökat med två procent tvärt emot den nationella trenden. 2018 ansåg 68 procent att de har förtroende för sjukvården som helhet. Även förtroendet för hälsocentralerna har ökat med en procent till 62 procent. Förtroendet för sjukhusen har dock minskat med tre procent till 73 procent vilket kan jämföras med den nationella siffran på 67 procent. 

Nära vård

– Det känns mycket bra att invånarna har ett högt och ökande förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet och för hälsocentralerna. Förtroendet för sjukhusen är fortfarande högt men det är inte bra att det minskar. En del i detta har säkert våra problem med tillgängligheten vilket vi jobbar med på olika sätt. Nära vård, vilket innebär att vi nu flyttar vården närmare patienterna och bättre anpassar den efter behov är en åtgärd, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

När resultaten från alla regioner sammanställs nationellt så har de under 2018 sjunkit inom många områden. Resultaten för Västerbotten ligger dock över eller mycket över det nationella värdet inom alla områden.

Ökat förtroende för 1177 Vårdguiden

Västerbotten är den region där invånarna har högst förtroende för råd och stöd via 1177 Vårdguiden. Det gäller både på telefon och via webb. Här har också invånarna störst förtroende för e-tjänster via 1177.se samt för digitala vårdbesök. Förtroende för 1177 har också ökat generellt i landet.

– Resultatet visar att västerbottningarna är digitala och använder våra tjänster. En framgångsfaktor som troligen stärker förtroendet är att 1177 Vårdguiden är en tydlig ingång för information och kontakt med hälso- och sjukvården i Västerbotten, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning för att fånga vad befolkningen tycker om hälso- och sjukvården. Undersökningen görs vår och höst och totalt har 41 090 personer i hela landet svarat på enkäten. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tillbaka till nyhetslistan