NYHETER 2021-12-07

Öppen mottagning med låg tröskel

Varannan onsdagskväll kan personer med psykisk ohälsa eller riskbruk få hjälp vid en öppen mottagning på Storumans sjukstuga. – Vi erbjuder tider när folk vill komma och ju snabbare de kommer med sina problem desto bättre är det, säger kurator Timo Järpeskog. Vid minsta lilla fläck på psyket: kom!

Öppen mottagning
Lars-Erik Klason vid socialtjänstens öppenvård och Timo Järpeskog, kurator vid Storumans sjukstuga möter människor i behov av stöd och hjälp varannan onsdagskväll. Foto: Klas Sjöberg

 

 

 

Samarbetet mellan Region Västerbotten och Storumans kommun inleddes för något år sedan när Timo Järpeskog, kurator vid sjukstugan och Lars-Erik Klason vid socialtjänstens öppenvård mötte folk i behov av stöd och hjälp. Men ofta hade patienterna svårt att hinna med besöken under dagtid.

– Vi ville erbjuda en tillgänglig vård som finns när människorna behöver den och kan komma, inte att de måste passa vårdens vanliga tänk, 7–16, berättar Timo Järpeskog.

Öppet varannan onsdagskväll

Mottagningen i sjukstugans lokaler har öppet varannan onsdag mellan klockan 17 och 21 och både Timo Järpeskog och Lars-Erik Klason finns på plats.

– En typisk besökare kan vara en kvinna mellan 25 och 30 år som vill ha hjälp med sina alkohol- eller drogproblem, berättar Lars-Erik Klason. Efter några gånger kanske jag utifrån hennes berättelse upptäcker att det finns något mer, möjligen posttraumatiskt stressymptom, och frågar om hon vill ha kontakt med Timo som kan göra en bedömning.

– Det kan också vara tvärtom, att någon söker för psykisk ohälsa och det framkommer att personen dricker lite för mycket, röker hasch eller äter för mycket smärtstillande. Nästan alla tackar ja när jag frågan om Lars-Erik ska höra av sig, säger Timo Järpeskog.

Allt hänger ihop

I Socialstyrelsen riktlinjer står att läsa att vården skyndsamt ska behandla människor med riskbruk, samtidigt som de ska behandlas för psykisk ohälsa. Något som inte alltid sker, enligt Timo Järpeskog.

– Ofta menar vården att personen först måste vara fri från både riskbruk och beroende innan de kan hjälpa någon med depression och ångest. Men dessa saker hänger ju ihop och måste göras samtidigt.

Till den öppna mottagningen i Storuman kan patienter därför komma precis som de är, oavsett skick.

– Det ska vara en låg tröskel att besöka oss, när personen väl vill och vågar söka hjälp för riskbruk är hen väldigt motiverad och då är det jätteviktigt att få hjälp, säger Lars-Erik Klason.

Lämnar över direkt

Den öppna mottagningen betyder också en smidig samverkan mellan Storumans kommun och Region Västerbotten.

– Om det är någon som behöver komma i kontakt med Timo så lämnar jag över det direkt när vi avslutat kvällen, säger Lars-Erik Klason. Skulle det vara något akut finns det alltid läkare på sjukstugan för en ytterligare bedömning eller till och med för inläggning på sjukhus.

–Ja, jag ringer Lars-Erik om jag behöver och han ringer mig om han behöver, Storuman litet nog för att det ska fungera, säger Timo Järpeskog.

De öppettider som nu erbjuds, fyra timmar varannan onsdagskväll, räcker till för de storumanbor som söker sig till mottagningen.

– Som det ser ut i dag är det ganska lagom, säger Timo Järpeskog. Men vi skulle också kunna ha en mottagning i Tärnaby, det är något vi ska försöka få igång.

Behöver kompetensen

Det finns även tankar på att öka tillgängligheten gentemot den samiska befolkningen, en grupp som också nämns i sammanhang kring psykisk ohälsa.

– Hur majoritetssamhället behandlar sina minoriteter är en grogrund för posttraumatiskt stressyndrom och i andra länder pågår forskning ur ett minoritets- eller urfolksperspektiv, säger Timo Järpeskog.

– Den kompetensen har ännu inte riktigt smugit sig i vare sig Sverige eller Region Västerbotten, men är något som vi behöver.

Blir en bra terapeut

Den öppna mottagningen i Storuman betyder också mycket för Lars-Erik Klason och Timo Järpeskog i deras profession. De har tillsammans cirka 35 års erfarenhet inom området och utbildning i evidensbaserade metoder och bemötande.

– Här blir jag en bra terapeut, jag kan inte bara sitta skyddad i mitt rum och ta emot de patienter jag vill. Och det är bra att veta att vem som än kommer in genom dörren så kommer jag och Lars-Erik att kunna hjälpa, säger Timo Järpeskog.

Tillbaka till nyhetslistan