Parkeringsavtal upphör på Umeå Östra

Region Västerbottens parkeringsavtal med Upab för parkeringarna på Umeå Östra upphör från och med 1 september. Uppsägningen kommer framförallt att påverka anställda vid Region Västerbotten som har parkeringstillstånd på Umeå Östra, men det kan även vara andra aktörer som har parkeringstillstånd för forskningsprojekt och liknande som påverkas av uppsägningen. Uppsägning rör cirka 140 parkeringsplatser.

Till dig som har parkeringstillstånd på Umeå Östra via Region Västerbotten

Detta betyder att ditt parkeringstillstånd på Umeå Östra är uppsagt. Ditt parkeringstillstånd kommer att vara giltigt fram till den 31 augusti.

Uppsägningen av ditt digitala parkeringstillstånd hos Parkster sker automatiskt och avslutas den 31 augusti. Du kommer att få en bekräftelse från Parkster på detta.

Om du är intresserad av att fortsätta hyra ett parkeringstillstånd på Umeå Östra kan du hyra ett digitalt p-tillstånd på https://upab.umea.se/ Vid frågor kontakta kundtjänst på upab@umea.se

Tillbaka till nyhetslistan