NYHETER 2021-11-09

Personer i Västerbotten med samisk bakgrund kan få kulturanpassad vård i Norge

Tack vare ett nytt avtal kan personer med samisk bakgrund bosatta i Västerbotten få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik på den norska vårdinrättningen Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet, Sanks.

Skylt som hälsar välkommen på samiska utanför Sanks.
Sanks stödjer regionerna i att ge psykiatrisk vård som är speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund. Foto: Henriette Joks

 

Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer. Ingen motsvarande institution finns i Sverige. Avtalet omfattar Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten och har möjliggjorts genom samarbete i Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

– Det här är något som både vårdpersonal och personer med samisk bakgrund har efterfrågat. Det är vanligt att samer beskriver en trötthet över att så ofta behöva förklara sin kulturella bakgrund. Därför känns det bra att vi, genom Sanks, kan erbjuda vård på samiska av samiska behandlare, säger Laila Daerga, länskoordinator i kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten

Sanks erbjuder vård vid sin huvudetablering i Karasjok eller vid någon av sina filialer i Norge. Patienterna kan också få vård digitalt. Personer som önskar vård hos Sanks ska kontakta sin vård- eller hälsocentral för bedömning.

– Vi hoppas att det här ska göra det lättare för personer med samisk bakgrund att söka hjälp hos hälso- och sjukvården om de mår dåligt, säger Laila Daerga.

Bättre förståelse för samisk kultur

Avtalen innehåller också kompetenshöjande insatser där Sanks kan bistå regionerna med olika typer av utbildning inklusive studiebesök och auskultation på Sanks. Läkare och psykologer under utbildning kan välja att förlägga en del av sin utbildning på Sanks.

– Forskning visar att samer har ett lågt förtroende för vården, vilket säger oss att vården behöver öka sin kunskap om samisk historia, kultur och den kollektiva erfarenheten av utsatthet. Sanks har kompetens om samisk kultur som har betydelse i vård och behandling. Förutom att Sanks kan stötta i behandlingen av en samisk patient kan de också hjälpa oss med olika utbildningsinsatser för att förbättra vården på lång sikt, säger Laila Daerga.

Om Sanks

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og avhengighet erbjuder utredning och behandling av personer som lider av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.

Dessutom har de ett nationellt uppdrag att erbjuda vård och behandling för samer boende i Norge. Sanks arbetar också med kunskapsspridning, bland annat till vårdpersonal, studenter och forskare inom området språk och kulturförståelse.

Sanks huvudetablering ligger i Karasjok. Dessutom finns filialer i Hamaröy, Snåsa, Röros och Oslo.

Om avtalet

Avtalet innehåller:

  • öppenvård och slutenvård för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som har behov av Sanks språk- och kulturanpassade inriktning
  • konsultation och handledning av regionanställd vårdpersonal inom primärvård, BUP och vuxenpsykiatri
  • fortbildning av regionanställd vårdpersonal
  • auskultation och randning. Randning innebär att läkare och psykologer under utbildning kan förlägga en del av sin utbildning hos Sanks.

I Region Västerbotten kan läkare i både primärvård och specialistpsykiatri utfärda remiss till Sanks.

Mer information

 

Tillbaka till nyhetslistan