NYHETER 2021-04-26

Pris till samverkan som främjar psykisk hälsa

Samverkansgruppen B4 i Storuman, med representanter från kommunen, Region Västerbotten och polisen, får 2020 års Psynkpris, i kategorin samverkan, för att de långsiktigt och systematiskt stärkt och främjat den psykiska hälsan bland befolkningen. Nu ska arbetsmodellen spridas till fler. – Fler än hälften av länets kommuner planerar att inleda arbeten som påminner om B4, säger Per-Daniel Liljegren, samordnare för suicidprevention på länsnivå.

B4
Anette Edin-Liljegren och Per-Daniel Liljegren var med när allt startade för fem år sedan. Foto: Sofia Berggren

 

 

 

Psynkpriset delas ut av Sveriges kommuner och regioner för förtjänstfulla insatser kring psykisk hälsa. Priset innebär inga pengar, utan är en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i Sverige som på olika sätt bidrar till psykisk hälsa.

– B4-gruppen visar att samarbete över organisationsgränserna är ett måste för att långsiktigt och strategiskt främja medborgarnas fysiska och psykiska hälsa, säger Daniel Burman, folkhälsosamordnare i Storumans kommun.

Skakade om samhället

Bakgrunden till att B4 startade för fem år sedan var att sex människor i Storuman tog sina liv, en händelse som skakade om samhället. I samband med det fick Anette Edin-Liljegren, forskningssamordnare vid Glesbygdsmedicinskt centrum, ett uppdrag av kommunen att samordna ett förebyggande arbete för suicidprevention.

– Jag ville arbeta med metoder som jag vet har effekt och utgick från en vetenskaplig rapport som beskriver hur man kan arbeta med suicidprevention. Även om de flesta självmorden i Storuman skedde bland ungdomar skulle arbetet omfatta alla åldrar, säger hon.

Koncept i Storuman

I den vetenskapliga rapporten nämns ett antal områden för att stärka och främja den psykiska hälsan. Per-Daniel Liljegren ville förenkla dessa begrepp och samtidigt peka på att det inte handlar om insatser av enskilda aktörer utan om ett övergripande arbete.

– Områdena kunde översättas till fyra ord som alla börjar på bokstaven B: bemöta, behandla, bygga och begränsa. Detta blev snart ett koncept i Storuman, B4-gruppen, som man också kunde utläsa på engelska, before.

Förutom skolan i Storuman var dåvarande landstinget med sjukstugan och vuxenpsykiatrin med i arbetet, liksom polisen, socialförvaltningen och tekniska förvaltningen och senare även folkhögskolan.

– Vi träffades en gång per månad och tog fram en handlings- och aktivitetsplan som byggde på evidens och forskning som vi visste gav effekt, förklarar Anette Edin-Liljegren. Aktiviteterna vi tog fram skulle vara mätbara och kunna följas upp med tydligt ansvar.

Ungdomsenkät och familjestöd

Exempel på aktiviteter som fortfarande pågår är YAM, Youth Aware of Mental Health, ett förebyggande program som ger ungdomar verktyg att hantera olika svårigheter i livet.

En ungdomsenkät som högstadie- och gymnasieelever varje år svarar på, en metod för att stärka medvetenheten om vad olika livsstilar betyder för den psykiska hälsan, en första-hjälpen-kurs i psykisk hälsa, MHFA, Mental Health First Aid, samt ett familjestöd för att stärka familjens egna resurser som utgår från barnets behov.

– Det är kommunens folkhälsosamordnare som håller i och årligen följer upp arbetet. Och när det kommer ny forskning och kunskap måste vi kunna ändra inriktning och metoder efter det, säger Anette Edin-Liljegren.

Träffar alla unga

En ny aktör i B4-gruppen i Storuman är folktandvården. När de fick höra talas om samverkansarbetet anmälde de sitt intresse.

– Vi träffar alla kommunens barn och ungdomar kontinuerligt och munhälsan visar ganska snabbt hur en person mår, om de till exempel använder droger, överkonsumerar sötsaker eller inte sköter sin munhygien, säger Ingela Näslund, avdelningschef för folktandvården i Sävar, Storuman och Tärnaby.

Samarbetet med B4-gruppen har bara inletts och detaljerna kring hur det kan se ut är ännu inte klara, men Ingela Näslund hoppas att tandvården kan bidra med sin kompetens.

– Om vi bara kan fånga upp någon ungdom betyder det jättemycket, säger hon.

Utbyte av utbildning

Per-Daniel Liljegren fick i höstas ett uppdrag av FoU Socialtjänst inom Region Västerbotten att stödja länets kommuner att ta fram lokala handlingsplaner för suicidprevention.

– Planerna, som bygger på Storumans arbete med B4, ligger på fullmäktigenivå i kommunerna eftersom man förstår vikten av det breda samarbetet, förklarar han.

En central del när länets kommuner ska införa arbetsmodellen för suicidprevention är utbytet av till exempel utbildningsinsatser för personal på skolor. Det skiljer sig ofta mycket resursmässigt mellan kommunerna, plus att det finns fördelar med att personal från en kommun besöker en annan eftersom ”alla känner alla” på en mindre ort.

– Regionen kan också erbjuda kommunerna kostnadsfria insatser, säger Per-Daniel Liljegren.

Utmaning för kommuner

Stora kommuner har dessutom ofta större muskler, men det kan samtidigt vara svårt med samordningen, det finns till exempel långt fler rektorer i en stor kommun jämfört med en liten och det kan vara svårt att få en överblick.

– Utmaningen för en liten kommun är att få personer ska göra många saker och att det ofta är ovanligt med suicid och att de därför saknar erfarenhet. Å andra sidan kan man ganska enkelt få till en samverkan på samma sätt som i Storuman. Så ser det ut i de flesta kommuner i inlandet.

Suicid berör alla

Med ett samverkansarbete som B4 kan därför de små kommunerna få igång en effektiv suicidprevention, något som behövs eftersom suicidtalen bland unga inte minskat som för övriga i samhället, en oroväckande trend.

– När det finns ett framtaget koncept så attraherar det andra aktörer som också vill delta. Psykiatrin vill öka sitt engagemang och folktandvården vill också bidra, berättar Per-Daniel Liljegren.

– Arbetet borde ske ännu bredare och innefatta frivilligorganisationer som idrottsföreningar, kyrkor och pensionärsgrupper, säger Anette Edin-Liljegren. Suicid berör alla i samhället och att få med så många som möjligt är jätteviktigt.

Fakta: I B4-gruppens arbete deltar, förutom kommunens folkhälsosamordnare, också personer från individ- och familjeomsorgen, skolverksamheten, Storuman fritid samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Från polismyndigheten medverkar närpolisen i Storuman och från Region Västerbotten Storumans sjukstuga, psykiatriska mottagningen, Storumans folkhögskola, folktandvården, FoU Socialtjänst, och folkhälsoenheten.

Tillbaka till nyhetslistan