NYHETER 2022-04-27

Projektet Västerbotten utan gränser till final

Västerbotten utan gränser är en av de tre finalisterna i årets upplaga av Medtech4Health Innovation Award. Projektet nomineras för sitt nytänkande kring gränsöverskridande diagnostik.

Medtech4Health Innovation Award delas ut för att uppmärksamma de goda förebilder som finns i vård och omsorg när det handlar om att implementera medicinteknik i vardagen. Priset syftar till att vara ett stöd i det fortsatta arbetet med att sprida kunskap om den medicintekniska produkt eller tjänst som har utvecklats.

Juryns motivering: De nominerade har använt sina kunskaper och insikter om några av vårdens största utmaningar i kombination med nytänkande för att hitta lösningar som ligger i absolut framkant. Med ett tydligt behovsfokus i ett gediget samverkansprojekt har de format partnerskap över organisatoriska och geografiska gränser. Patienter får tillgång till kontinuerlig och professionell vårdkontakt, samtidigt som personal med hög arbetsbelastning och stressig tillvaro avlastas av kompetenta kollegor på distans, till och med över nationsgränser.

De tre finalisterna kämpar om utmärkelsen Medtech4Health Innovation Award 2022. Vinnaren avslöjas under Swedish Medtech Spring Summit 2022 den 4 maj.

Se nomineringsfilmen om Västerbotten utan gränser

Läs mer om Medtech4Health Innovation Award

Tillbaka till nyhetslistan