Psykiatribyggnaden i Umeå tar form

Nu tar det fart! Under förra veckan kunde man se transporter köras till och från området där det nya psykiatrihuset ska stå. Förtillverkade betongelement har levererats och börjat lyftas på plats, och dessa kommer utgöra stommen till nya byggnaden.

Nu har man passerat milstolpen med att bygga källarväggar efter ett år med rivning och arbete under marknivå.

– Huset tar form på ett påtagligare sätt nu när vi börjat bygga väggar på källarplan. Hittills har arbetet gått enligt tidsplan förutom att rivningen av det gamla huset tog längre tid än planerat på grund av hantering av miljöfarliga material, säger Gunilla Reinklou som är projektledare för byggnaden.

Vid färdigställandet kommer huset vara fem våningar högt. Det beräknas vara klart under våren 2022.

– Efter sommaren startar vi med nästa jättejobb. Då börjar vi med kulverten som är ett arbete som kommer delas upp i fyra etapper. Kulverten ska gå från byggnad 28 till länken mellan byggnad 2 och 7, berättar Gunilla Reinklou.

Höga miljökrav

Byggnationerna ställer höga krav på energiförbrukning. Ett geoenergilager med cirka 40 borrhål ska byggas som försörjer huset med både värme och kyla. På taket installeras också solfångare för varmvatten och solceller för produktion av el.

– Vi har gjort borrhål ner i berget vilket innebär att vi skapat ett geolager som gör att byggnaden kan leverera både värme på vintern och kyla på sommaren. Vi har ganska sparsamt med kyla annars i byggnaderna på området men här får vi det köpet kan man säga, berättar Gunilla Reinklou.

Alla material som används i bygget dokumenteras utifrån ställda miljökrav. Byggvarubedömningen är ett arbetssätt som ger information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god miljö.

­Samlad lokal för psykiatrisk vård

­­För den som inte kört förbi området eller sett byggkranarna så ska psykiatrins verksamheter byggas invid sjukhusparken och Holmsundsvägen i Umeå.

Tanken är att huset, som kommer att heta byggnad 28, ska vara en samlad lokal för psykiatrisk vård inom Region Västerbotten. Vårdavdelningar för barn och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och för rättspsykiatrisk vård samt lokaler för mottagning, dagvård och administration. Planen är också att Umeå universitet ska ha viss verksamhet i huset med lokaler för forskning och utveckling.

– Nu har vi också gått in i nästa fas i arbetet där vi kan se att de störningar som varit kommer minska eller upphöra. Vi har tidigare både sprängt och hackat tjäle och frusen mark vid byggnad sju. Nu när husväggarna växer på höjden blir det lite av en bullerskärm mot grannverksamheterna, vilket gör att störningar från bygget minskar, säger Gunilla Reinklou.

Tillbaka till nyhetslistan