NYHETER 2024-06-03

Region Västerbotten i stabsläge inför Vårdförbundets strejk

Imorgon tisdag den 4 juni förväntas Vårdförbundet inleda sin strejk. Med anledning av detta aktiverar Region Västerbotten regional särskild sjukvårdsledning för att följa händelsen och vidta förberedande åtgärder.

Vårdförbundet har lämnat två strejkvarsel mot Region Västerbotten. Det första påverkar ett flertal verksamheter i regionen, framför allt på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det andra berör bland annat ett flertal hälsocentraler, 1177 på telefon och ytterligare verksamheter på länets tre sjukhus.

Vårdförbundet förväntas ta ut de första verksamheterna i strejk imorgon tisdag den 4 juni. För att följa händelseutvecklingen och hantera strejkens konsekvenser har regionen gått upp i stabsläge och aktiverat regional särskild sjukvårdsledning.

– Vi bedömer att sannolikheten för att strejken ska bryta ut imorgon är stor. Därför går vi upp i regionalt stabsläge för att få en bra lägesbild över strejkens påverkan på våra verksamheter, säger Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten.

Kommer att få påverkan på sikt

Under fredagen hölls förhandlingar mellan Vårdförbundet och Region Västerbotten, som bland annat slutade i att Vårdförbundet justerade de stridsåtgärder som regionen bedömt som samhällsfarliga.

– Fredagens förhandlingar med Vårdförbundet gick bra, men trots detta bedömer vi att strejken på sikt kommer att bli samhällsfarlig och påverka liv och hälsa. Därför behöver vi samlas för att kunna vidta åtgärder för att trygga patientsäkerheten så långt som det bara är möjligt för våra invånare, säger Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten samt sjukvårdsledare i den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Om stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att lokal och/eller regional särskild sjukvårdsledning informerar sig om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar de förberedande åtgärder som anses nödvändiga. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

Aktuell information till invånare

Information om hur konflikten påverkar dig som behöver söka vård kommer att finnas på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan