NYHETER 2022-01-21

Region Västerbotten leder regiongemensam digital utveckling

Region Västerbotten tar över stafettpinnen som ordförande i Sussa samverkan, det gemensamma utvecklingsarbete som nio regioner deltar i. Ny ordförande är Niklas Lindberg som förklarar varför nio regioner har valt att gå ihop i flera frågor som rör digital utveckling. Den största frågan på agendan är införandet av ett nytt vårdinformationsstöd.

Niklas Lindberg ordförande i Sussa Foto: Klas Sjöberg

Vad innebär det att du blivit ordförande i samarbetet mellan de nio regionerna?

− Ansvaret att leda och styra det gemensamma arbetet ligger nu hos Region Västerbotten. Vi arbetar till största delen med det nya vårdinformationsstödet men det handlar även om andra digitaliseringsfrågor. Det viktiga är att ha god fart framåt och möta deadlines samt de uppsatta målen som finns i de olika projekten. 

Varför inför vi inte ett eget vårdinformationsstöd i regionen?

− Det blir enklare att införa det här tillsammans med övriga regioner eftersom vi lär av varandra genom kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Tillsammans blir vi starkare och mindre sårbara.

 − Genom samverkan kan vi både ta del av och bidra till det gemensamma arbete som nu pågår, vilket ger oss bästa förutsättningar för ett bra införande. Samverkan ger oss även möjligheten att dela upp flera aktiviteter mellan våra regioner och minimera dubbelarbete. 

Hur omfattande är arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd?

− Det är enormt, vi har arbetat med det här i flera år. Det nya vårdinformationsstödet ska ersätta de 25–30 olika vårdsystem som vi använder idag, så du kan föreställa dig själv. Men det är mer komplext än så. Vårdinformationsstödet har en rad nya funktioner som ska underlätta vardagen för både vårdpersonalen och patienterna.

− Idag arbetar närmare 500 personer med det här i olika stor omfattning. Drygt 100 av dem finns i Region Västerbotten. Majoriteten arbetar inom IT och vården och har fokus på hur systemet ska se ut och fungera. 

Handen på hjärtat, hur känns det?

− Det här är en jätterolig utmaning. Vi får möjlighet att vara med och påverka våra medarbetares verktyg. Det här kommer att bli en bra lösning för både medarbetare, invånare och skattebetalare avslutar Niklas Lindberg.

 

Tillbaka till nyhetslistan