NYHETER 2022-03-31

Region Västerbotten vårdade patienter från Ukraina under flygning

Svenskt Ambulansflyg hämtade under tisdagen den 29 mars de första ukrainska patienterna i Warszawa, Polen. Region Västerbotten bistod med vårdpersonal under flygningen. Patienterna ska erbjudas vård vid svenska sjukhus.

Personal från svenskt ambulansflyg packar sin utrustning

Igår genomförde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) den första flygningen till Polen för att hämta upp patienter från Ukraina. Under flygningen bistod Region Västerbotten med vårdpersonal för att ta hand om patienterna. Med på planet var Mariell Renman från Region Västernorrland och Mats Värnlund från Region Västerbotten, båda sjuksköterskor med specialistutbildning inom IVA och anestesi.  

– Det här är den första flygningen av flera som vi kommer vara med på, säger Johan Thunberg, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård på Region Västerbotten.

Ambulansflygen står i beredskap och KSA planerar från dag till dag ambulansflygtransporter vid koordineringscentralen (FKC) i Umeå. Ett flertal regioner har anmält att de kan vårda patienterna. 

– Vi vet i dagsläget inte om det kommer några patienter från Ukraina till Norrlands universitetssjukhus men  det är sannolikt, säger Johan Thunberg. 

Samordning av Sveriges regioner 

I slutet av mars gjorde Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en förfrågan till Sveriges regioner om möjligheten att ta emot patienter från Ukraina. Samtidigt fick Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg frågan om vilken förmåga de har att utföra patienttransporter. Katastrofmedicinskt centrum Region Östergötland samordnar mottagandet och Region Västerbotten är vårdgivare under ambulansflygtransporten. 

Tillbaka till nyhetslistan