NYHETER 2022-03-09

Regional innovationsstrategi ute på remiss

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget till en ny regional innovationsstrategi (RIS) för Västerbottens län. Strategin blir en gemensam plattform för länets aktörer och anger utmaningar, möjligheter och mål för att stärka Västerbottens innovationskraft.

Du hittar förslaget här: regionvasterbotten/remissförslag.pdf
Vänligen skicka ditt remissvar till ruf.ris@regionvasterbotten.se
senast den 11 mars 2022

Remissförslaget har tagits fram i bred dialog med aktörer från offentlig- privat- och idéburen sektor under perioden april–november 2021. Beslut om ny innovationsstrategi planeras att tas i maj 2022 av den regionala utvecklingsnämnden.

Strategin betonar innovation som en nyckelförmåga för att uppnå regionala och globala mål, och det är därför viktigt att hela länets innovationsförmåga stärks. Den ska vara väl förankrad, relevant och inkluderande.
Läs mer här: regionvasterbotten/naringsliv-och-samhallsbyggnad/innovationsstrategi

 

För mer information:

Magnus Rudehäll
Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten
070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan