NYHETER 2022-06-14

Regionen höjer ersättningen för att lösa vårdsituationen på Skellefteå lasarett

Planeringen för hälso- och sjukvårdens verksamheter i sommar har varit mer utmanande än på många år. Vid Skellefteå lasarett riskerar antalet vårdplatser att nå akut låga nivåer och regionen arbetar intensivt för att lösa situationen. Nu presenteras ett justerat erbjudande för att locka tillräckligt många medarbetare till de mest kritiska veckorna i sommar.

 

Budet riktar sig till sjuksköterskor på Skellefteå lasarett inom kirurgcentrum, ortopedmottagningen samt medicinsk och geriatrisk klinik och innebär att semestrande personal som är beredda att jobba någon del under veckorna 30 och 31 får en betydande ekonomisk kompensation.

– Det rör sig om tusentals kronor per pass och vår förhoppning är givetvis att vi får tillräckligt många att nappa på det. Vi har inte så många andra åtgärder att ta till i detta läge. Nästa alternativ är att flytta om semestrar, men det är inte ett läge vi vill hamna i, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Situationen på Skellefteå lasarett har varit skör länge, inte minst med anledning av pandemin, och man går in i sommaren med en personalbrist i grunden. Redan tidigt i höstas när arbetet med sommarplaneringen inleddes stod det klart att den skulle bli problematisk att lösa.

–Det råder personalbrist och det är svårt att hitta vikarier. Nu har vi dessutom en situation där vi inte får tag på hyrpersonal hur mycket vi än försöker. Så ser det ut i hela landet och det drabbar oss hårt, säger Camilla Andersson, närsjukvårdsområdeschef.

Måste säkra patientsäkerheten

De tre sjukhusen i länet och primärvården samarbetar nära och det görs en samordning av resurser och vårdplatser. Patienter vårdas så långt det går på sitt hemsjukhus men vid behov kan det behövas göras en fördelning och flytt av patienter mellan sjukhusen. Men trots det och trots stora ansträngningar visar en ännu inte färdigställd rapport som regionledningen låtit göra att det inte är tillräckligt för att garantera en patientsäker vård på Skellefteå lasarett under de mest utsatta veckorna i sommar.

– Vi har ett uppdrag att bedriva en patientsäker vård och det ska vi fullfölja men dessa kritiska veckor kommer allt närmare och läget är akut. Därför tvingas vi vidta den här typen av åtgärder. Vi hoppas att det är tillräckligt. Ingen önskar den här situationen, säger Ulrica Bergström, chef för länssjukvårdsområde 2.

Tillbaka till nyhetslistan