Sammanfattning från regionfullmäktige den 18–19 juni

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt i Umeå för att bland annat behandla Regionplan 2020–2023 samt budget för 2020. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.