NYHETER 2021-04-29

Sammanfattning från regionfullmäktige den 27–28 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. På ärendelistan var bland annat 15 motioner samt årsredovisning för 2020. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.