NYHETER 2022-06-07

Sammanfattning från regionstyrelsen 7 juni

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

 Sammanfattning regionstyrelsen 220607

 Protokoll och tillhörande handlingar

Mer information och politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Tillbaka till nyhetslistan