NYHETER 2022-04-08

Skellefteå lasarett återgår till normalläge

Vid stabsmöte klockan 17:00 beslutade den lokala särskilda sjukvårdsledningen vid Skellefteå lasarett att avveckla stabsläget som inleddes under fredagseftermiddagen.

– Läget är under kontroll och situationen är mycket bättre än tidigare idag. Ovädret drog över snabbare än väntat och därför kan vi nu lämna stabsläget, säger Maria Lingehall, stabschef för lokal krisledning på Skellefteå lasarett.

Om läget förändras till det värre kan den lokala särskilda sjukvårdsledningen återaktiveras vid behov.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

 

Tillbaka till nyhetslistan