NYHETER 2021-11-08

Snart skarpt läge i luften

När Svenskt Ambulansflyg startar sin verksamhet i Umeå är det intensivvårds- och anestesisjuksköterskor från Region Västerbotten som har det medicinska ansvaret i luften. 18 personer har anställts på halvtid, alla med en fot kvar på sin hemavdelning – Att både jobba här och ändå kunna vara kvar på kliniken är det bästa av två världar, säger Gabriella Stenlund, intensivvårdssjuksköterska från Skellefteå.

KSA
En av de sjuksköterskor som jobbar med de nya flygplanen är anestesisjuksköterskan Frida Eliasson från Lycksele. Foto: Klas Sjöberg

 

 

 

I en av hangarerna vid Umeå Airport är aktiviteten intensiv. Förberedelserna inför den skarpa operativa starten av Svenskt Ambulansflygs verksamhet i Sverige den 15 november är i full gång, och har pågått i flera månader. De nyanställda sjuksköterskorna övar omhändertagande både på marken och i luften.

Ny verksamhet

–  Det är till viss del en helt ny verksamhet för mig, säger anestesisjuksköterskan Frida Eliasson från Lycksele.

– Jag har tidigare flugit med ambulanshelikoptern där vi ofta var först på plats. Nu handlar det om sekundära transporter som inte kräver intensivvård. Men det kan hända saker i luften som gör att vi behöver den kompetensen.

Tydlig information

De patienter som normalt transporteras med ambulansflygplanen är stabila och godkända av avsändande läkare, som har det medicinska ansvaret och också levererat tydlig information om patientens tillstånd till sjuksköterskan.

– Det är en utmaning att ensam göra medicinska bedömningar i luften, men vi har alltid möjlighet till medicinskt stöd via satellittelefonen, förklarar Gabriella Stenlund.

Sjuksköterskorna har varit delaktiga i till exempel att packa den medicinska utrustningen, upprätta hygienrutiner med hjälp av vårdhygien och läkemedelshantering med läkemedelscentrum.

– Den första tiden hände mycket och vi var alla öppna för olika sätt att arbeta, säger Jessica Edqvist från thoraxintensivvårdsavdelning i Umeå.

Packas på samma sätt

Nu har sjuksköterskorna hittat sina arbetssätt, till exempel packas planen på exakt samma sätt i alla sex flygplan som står på flygplatser i Umeå, på Arlanda och Landvetter. De har också utbildats i flygsäkerhet, lärt känna kabinen och dess funktioner och hur kommunikationen med piloterna ska gå till.

Totalt finns det tolv olika sätt att konfigurera kabinen, även om det normala är fem sittande och två bårar. Flygplanen är också till viss del utrustade med intensivvårdsutrustning.

– Det ska vara samma tänk. Om ett plan från Göteborg landar i Umeå så ska det se ut som de övriga flygplanen, säger Maria Björkén Burman, avdelningschef för flygsjuksköterskeverksamheten i Umeå och med samordningsansvar för alla tre baserna i hela landet.

Finns till hands

Andra akuttransporter, till exempel med neonatalteamet med förtidigt födda barn, har också en egen konfiguration av kabinen.

– Då är vi inte medicinskt ansvariga, men följer med eftersom vi ansvarar för säkerheten i kabinen och finns till hands om teamen behöver hjälp, säger Jessica Edqvist.

Olika erfarenheter

De 18 sjuksköterskorna kommer från hela länet, samt några från andra regioner.

– Tack vare att sjuksköterskorna kommer från Lycksele, Skellefteå och Umeå har rekryteringen inte utarmat akutverksamheten, säger Maria Björkén Burman. Tvärtom är det en rekryteringsmöjlighet, vi har till exempel anställt en sjuksköterska från Örebro.

Alla anställda har dessutom kvar en halvtid vid den egna enheten, något som betyder att specialistkompetensen upprätthålls.

– Det är en styrka att vi har olika bakgrund och erfarenheter, förklarar Gabriella Stenlund.

Fakta: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg startar sin verksamhet på Arlanda och Landvetter i februari 2022.

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan