NYHETER 2022-07-04

Stabslägen avvecklas men fortsatt pressat i Västerbotten

Under måndagen beslutades att Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i Umeå lämnar de stabslägen som etablerades under föregående vecka och att verksamheten leds som vanligt i linjeorganisationen.

Skellefteå lasarett

– Vi har fattat nödvändiga beslut och vidtagit åtgärder för att bättre kunna hantera situationen. Nu återgår vi till vanlig ledning, men det är viktigt att understryka att vi fortfarande har ett tufft och skört läge i Region Västerbotten både vad gäller tillgång på vårdplatser och personal, säger Elisabeth Karlsson, sjukvårdsledare i lokal särskild sjukvårdsledning Umeå.  

Den senaste tidens värmebölja har lett till ett visst ökat intag av äldre patienter på sjukhusen men förhoppningsvis mattas värmen av så att de äldre inte drabbas i samma utsträckning. Det finns också enstaka fall av covid-19 bland personal och patienter på länets sjukhus, vilket försvårat för verksamheten.

Intagningsstopp upphävs – operationer efter medicinsk prioritering

Under föregående vecka beslutades att stoppa intag av patienter som inte är allvarligt sjuka samt att ställa in planerade operationer på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett. Från och med nu upphävs detta och man öppnar även upp för att genomföra fler operationer.

–  Vi följer läget löpande och fattar beslut utifrån personaltillgång och vårdplatssituationen. Just nu finns möjlighet att göra fler operationer än bara akuta och det är viktigt att vi kommer i gång med den planerade verksamheten igen och utifrån vad som är medicinskt prioriterat, säger Elisabeth Karlsson.

Gott samarbete i Västerbotten

Vid sjukhusen hålls dagliga avstämningsmöten kring vårdplatsläget samt att det även hålls regionala möten som samlar olika nyckelfunktioner, för att stämma av och samordna gemensamma frågor.

– Vi har också sedan tidigare ett väldigt gott samarbete mellan våra tre sjukhus, primärvården och länets kommuner och det är mycket värdefullt inte minst lägen som dessa, säger Elisabeth Karlsson.

Tillbaka till nyhetslistan