NYHETER 2022-01-25

Strategiskt stöd för artificiell intelligens

Region Västerbotten har startat ett kompetenscentrum som stöttar klinisk forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning. – AI och maskininlärning är ett område som växer och det är viktigt att vi är med från start, säger Per Hallberg, avdelningschef på Medicinsk teknik, forskning och utveckling vid Region Västerbotten.

AI och maskininlärning
Nina Sundström och Per Hallberg vid MT-FoU menar att AI och maskininlärning är viktigt i framtiden för många delar av hälso- och sjukvården. Foto: Klas Sjöberg

 

 

 

MT-FoU, tillsammans med institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, ska med hjälp av strategiska medel bygga upp kompetenscentret som ska stötta hela den norra sjukvårdsregionen.

Stöttar hela vägen

De verksamheter som söker och beviljas stöd för sin kliniska forskning kan få hjälp av kompetenscentret som bidrar med teknisk kompetens.  

– Vår målsättning är att kunna stödja alla delar av ett projekt, från upplägg av datainsamling till analys och resultathantering, och i slutänden även med implementering, säger Per Hallberg.

Använda befintliga metoder

AI och maskininlärning, automatiserad bearbetning av nya eller redan insamlade data, kan tillämpas inom många områden. Bildanalys är ett exempel på områden som vuxit snabbt inom AI, till exempel analys av röntgenbilder som samlats in vid rutinundersökningar eller som del av en forskningsstudie.

– Vi vill använda och anpassa redan befintliga AI-metoder utifrån specifika kliniska frågeställningar och förutsättningar för att stötta klinisk forskning på bästa möjliga sätt, säger Nina Sundström, föreståndare för kompetenscentret och forskningsledare vid MT-FoU.

Viktigt i framtiden

MT-FoU arbetar sedan länge med tekniskt stöd till sjukvården och har jobbat med AI-relaterade projekt under de senaste åren. Med det nystartade kompetenscentret vill man nu kunna stötta fler.

– AI och maskininlärning blir i framtiden viktigt för verksamheter i hela den norra sjukvårdsregionen, säger Per Hallberg.

 

Tillbaka till nyhetslistan