NYHETER 2020-10-27

TEMA 2021: Västerbotten sätter fokus på hållbarhet och samverkan

Varje år uttrycker Region Västerbotten ett särskilt fokus med hjälp av ett årstema som guidar och dirigerar länets utvecklingsarbete för den kommande perioden. Idag står det klart att länets ambitioner och inriktning för 2021 kommer sammanfattas med: ”Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning.”

– Den kris världen genomlever under 2020 är en väckarklocka, och en uppmaning till hur vi måste agera i framtiden. Ett hållbart samhälle är allas främsta uppdrag, och samarbete är en förutsättning för att klara det. Därför blev årstemat för 2021 ganska självklart, säger Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Västerbottens utgångspunkt är mycket god.
Med kompetens och kreativitet, erfarenhet, förnybar energi, digitalisering och en omvittnat hög tillit till varandra har vi lyckats skapa goda förutsättningar för en tillväxt som är grön, inkluderande och jämställd. Och det är den framgången Västerbotten söker, den långsiktiga. Den som är hållbar ur alla perspektiv. Ekologiskt, ekonomiskt och inte minst – socialt.
Verktyget för att nå det målet är samverkan.

Västerbotten vill vara öppna och tydliga med att vi äger uppdraget tillsammans, att skapa utveckling och tillväxt på ett hållbart sätt – tillräckligt för att leverera trygghet och möjligheter till alla. Det är en utmaning som är enkel att beskriva, men tuffare att lösa, med många hänsyn att ta.

Västerbotten är och ska vara en förebild. Länet kan inte enbart följa utveckling, utan måste gå före och leda på de områden där vi kan. Nyckeln till det är kunskapsöverföring och kunskapsutveckling i ständigt nya samarbeten.

Världen har visat under 2020 att vi kan ta stort ansvar och jobba tillsammans. Vi visade över lands- och organisationsgränser att vi kan förändra våra beteenden, och därmed också den värld vi lever i.

– Det samhälle vi bygger för framtiden måste hantera kriser samtidigt som det utvecklas i harmoni med planeten, inte på dess bekostnad. Oförutsedda kriser och prövningar är en del av vår moderna värld, och vi måste bli ännu bättre på att förebygga och tackla dem. Därför deklarerar vi den här uppgiften som den första, den största och den viktigaste: Att skapa en långsiktigt framgångsrik region, tillsammans, säger Rickard Carstedt.

Tillbaka till nyhetslistan