NYHETER 2022-06-17

Konsten ska stödja vården

Vad spelar konsten egentligen för roll på ett sjukhus? Kan den påverka tillfrisknandet? Och finns det något särskilt att ta hänsyn till när man placerar konst i ett hus där det bedrivs psykiatrisk vård? Hör konstkonsult Camilla Caster berätta om urvalsprocessen och konstens betydelse.

I augusti invigs den nya byggnaden på sjukhusområdet i Umeå där barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin ska samsas om lokalerna. Som konstkonsult har Camilla Caster lett arbetet med att hitta rätt konst till huset och dess verksamheter.

Av byggprojektets totala budget har en procent avsatts för konstnärlig gestaltning, vilket motsvarar ungefär nio miljoner kronor. Konsten har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. 

Camilla Caster var på plats i huset när en av konstnärerna installerade sitt verk.

 

Tillbaka till nyhetslistan