NYHETER 2020-07-07

Västerbotten först i världen med ny teknik vid operation av bukspottskörteln

Kirurger från Region Västerbotten var först i världen med att använda ett nytt instrument vid operation av bukspottskörteln. Urban Arnelo, docent, överläkare och verksamhetschef på Kirurgcentrum genomförde operationen och har varit delaktig i framtagandet av den nya tekniken.

Kirurgteam som genomförde operationen
Delar av teamet som genomförde ingreppet. Från vänster i bild: Gastroenterolog Roberto Valente, Kirurg Asif Halimi, Kirurg Urban Arnelo, Operationssköterska Anna Löfgren samt endoskoperande sköterska Jan-Erik Karlsson Foto: Klas Sjöberg

Sjukdomar i bukspottskörteln kan vara svåra att diagnosticera och behandla men med hjälp av den nya metoden och det nya instrumentet har det blivit enklare och säkrare att operera.  

– Det nya instrumentet är mycket kortare och kan föras in i gången av bukspottskörteln under operationen och se tumören så att vi kan skräddarsy ingreppet. Denna nya teknik medför att vi ofta gör omfall under operationen vilket både minskar riskerna för patienterna då vi får en mer detaljerad vy med det nya verktyget och dessutom är det smidigare för kirurgen, vilket är helt fantastiskt, berättar Urban Arnelo. 

Vid operationer på bukspottkörteln utförs idag olika standardingrepp. När dessa metoder används finns det alltid risk att det tas bort antingen för mycket eller för lite av bukspottskörteln eftersom det är svårt att avgöra exakt var det sjuka området är. Som följd har det uppstått ett behov att individualisera och skräddarsy behandlingen på ett bättre sätt. 

En ny metod  

Instrumentet är en modifiering på ett äldre instrument och är framtaget för att underlätta ingreppen som görs av framförallt cystor men den kan även användas vid svårbehandlade stenar i bukspottskörteln. Tidigare instrument som använts till samma ändamål har varit klumpiga och försvårat ingreppet.  

– Vanligtvis är instrumenten nästan tre meter långt men detta nya är bara 70 centimeter, berättar Urban Arnelo.

Med tidigare metoder riskerar cystor och sjuka delar av bukspottskörteln att bli kvar även efter en operation eftersom de har varit svåra att upptäcka. Den nya metoden innebär att kirurgerna tittar inne i bukspottskörteln under operationen och kan då upptäcka om det finns fler cystor eller sjuka delar som behöver tas bort. Metoden kan även leda till att kirurgerna kan ta bort mindre av bukspottskörteln än vad som var planerat.

– I två tredjedelar av operationerna så ledde den här metoden till att vi gjorde en annan operation än planerat eftersom vi upptäckte saker som vi inte kunde se på röntgen, säger Urban Arnelo. 

När farliga cystor kan tas bort i tid minskar också risken för att patienten ska drabbas av pankreascancer som i många fall är obotlig.

Tillbaka till nyhetslistan