NYHETER 2021-05-11

Viktigt ta hand om sin psykiska hälsa under pandemin

Covid-19-pandemin har inneburit en prövning för oss alla. Distansering, isolering och minskad fysisk kontakt påverkar vårt psykiska mående i hög grad. – Om du upplever varningssignaler för psykisk ohälsa, och märker att du har svårt att ta hand om dig själv eller att göra ditt jobb, så är det viktigt att du söker vård. Sök hjälp i tid innan det har gått för långt, säger Ingela Aronsson, psykolog på Stressrehabiliteringen, Norrlands universitetssjukhus.

Den exceptionella situationen med covid-19-pandemin har inneburit en ökad risk för psykisk ohälsa för många. Foto: Mostphotos

Alla kan känna av psykisk ohälsa någon gång i livet. Vissa lever med det ständigt, andra drabbas under tuffa perioder. Men den exceptionella situationen med covid-19-pandemin har inneburit en ökad risk för psykisk ohälsa för många av oss. 

– Vi vet att jämförbara situationer tidigare, som Sars-epidemin och finanskriserna, har påverkat den psykiska hälsan i befolkningen. Man har då kunnat se att ångest, depression, rädsla och ilska har ökat, säger Ingela Aronsson.

Mycket som påverkar

Det finns många olika faktorer i pandemin som kan påverka oss mentalt – som oro att närstående ska drabbas eller att själv bli drabbad, isolering, tankar om viruset i sig och vart det tar vägen, oro för hur ekonomin påverkas, för att nämna några faktorer. 

Förlust av rutiner, minskad social samvaro, mindre träning och färre roliga händelser i vardagen påverkar också vårt psykiska mående.

– Psykisk ohälsa kan vara lindrig. Lyssnar man på sin kropp och tar hand om sig själv kan man ganska snart må bättre, säger Ingela Aronsson.

– Men andra tillstånd är mer långdragna och vi kan behöva hjälp och stöttning för att må bättre.

Söka psykiatrisk vård - 1177 Vårdguiden

Fly inte från känslorna

När man känner av nedstämdhet kan det leda till en nedåtgående spiral. Man drar sig tillbaka, får uppleva färre positiva intryck, har mer tid att grubbla – och blir mer nedstämd.

Det gäller att bryta det mönstret tidigt. Det gör stor skillnad till exempel hur man kan förhålla sig till svårigheter.

– Man kan tänka ”Nu finns det här i världen, men jag försöker ta hand om mig själv i det ändå”, säger Ingela Aronsson.

– Däremot ska man inte tänka att man inte får känna rädsla eller ångest. Det ökar bara på de känslorna. Det är aldrig bra att undvika eller fly från det som känns jobbigt Vi behöver möta våra känslor, säger hon.

 

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon vid psykisk ohälsa – 1177 Vårdguiden

Psykisk hälsa – vård och stöd för barn och unga i Västerbotten – 1177 Vårdguiden

Tillbaka till nyhetslistan