Nyheter

28 jan 2020

Nytt forskningssamarbete kring biomekaniska modeller för muskler

Christer Grönlund och doktorand Robin Rohlén har inlett ett samarbete med Prof Oliver Röhrle vid Institute for Modelling and Simulation of Biomechanical Systems, vid Stuttgarts universitet.

28 jan 2020

Nytt anslag förstärker forskningen inom metoder för prediktion av atheroskleros

Christer Grönlund beviljades Centrala ALF projekt för 2020-22 med titeln ”Evaluation of next generation methods to predict atherosclerotic disease progression and risk - using longitudinal heterogeneous carotid ultrasound imaging data and artificial intelligence”.

28 jan 2020

Ny Post-Doc forskare inom Machine Learning

MT-FoU förstärks med en PostDoc forskare – Hazrat Ali - med specialistkompetens inom maskinlärning och specifikt Djupinlärningsmetoder.

08 jan 2020

Can pulsatile CSF flow across the cerebral aqueduct cause ventriculomegaly?

A prospective study of patients with communicating hydrocephalus.