Nyheter

29 nov 2021

Ny vaccinationsmottagning öppnar i Skellefteå

Tisdagen den 7 december öppnar vaccinationsmottagningen på Anderstorg i Skellefteå. Arbete pågår med att iordningställa lokalerna för att kunna välkomna de första skellefteborna, som redan nu kan börja boka tid.

29 nov 2021

Smittan ökar och fler provtar sig

Smittan ökar återigen i Västerbottens län. För att minska smittspridningen är det viktigt att stanna hemma och provta sig vid symtom. Med anledning av den nya virusvarianten omikron finns nya rekommendationer för dig som reser in i Sverige från vissa länder i södra Afrika.

26 nov 2021

Distriktsläkare hjälps åt med bemanning 

Varje måndag sätter sig distriktsläkaren Carl-Magnus Henriksson på tåget och åker till Vindeln för att jobba en dag på hälsocentralen. Där är han en värdefull resurs som utöver de ordinarie läkarna och eventuella stafettläkare bemannar hälsocentralen. 

25 nov 2021

Västerbotten Experience firar nomineringen till Stora Turismpriset

Västerbotten Experience var en av 21 nominerade till Stora Turismpriset 2021 och fanns på plats vid prisutdelningen på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens ”Besöksnäring på agendan” i Stockholm den 24 november.

24 nov 2021

Påfyllnadsdos till alla över 18 – grupper med störst behov prioriteras först

Alla över 18 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det beskedet kom i dag under en presskonferens med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Grupper med störst behov prioriteras först enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

24 nov 2021

Digitala läkare på distans

De båda läkarna Angelique Robert i Lund och Michael Roslin i Flen är digitalt uppkopplade mot sjukstugorna i Malå och Sorsele samt särskilda boenden och hemsjukvård på tre andra orter i södra Lappland.

22 nov 2021

Brita Winsa i filmad intervju

Se en intervju med hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa om läget och viktiga frågor just nu i hälso- och sjukvården. 

22 nov 2021

Nya rekommendationer för provtagning

Antalet konstaterade fall av covid-19 i Västerbottens län var något lägre förra veckan än veckan innan. Samtidigt införs nya rekommendationer för provtagning som innebär att även vaccinerade ska testa sig vid symtom.

18 nov 2021

Ny utställning på Galleri Alva: ”Jag balanserar”

Med naturen och mytologin som inspirationskälla vill konstnären Ina Palm gestalta alternativ till det materiella i samhället. Hennes utställning ”Jag balanserar” visas på Galleri Alva mellan den 19 november – 15 december och invigs med vernissage på fredag 19 november kl. 12.00

17 nov 2021

Sammanfattning från regionfullmäktige den 16–17 november

Regionfullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

16 nov 2021

Inaktuell information i brev och insatser för att förenkla vaccination

Just nu pågår vaccination mot både influensa och covid-19 i länet. Alla som är födda 1956 eller tidigare har möjlighet att få sin påfyllnadsdos mot covid-19 redan fem månader efter den andra dosen. Region Västerbotten genomför även flera insatser för att tillgängliggöra och förenkla vaccinationerna för invånarna.

15 nov 2021

Viktigt att stanna hemma vid symtom

Antalet fall av covid-19 i Västerbottens län håller sig på en jämn nivå. Smittspridningen är fortsatt hög i de yngre åldersgrupperna, men ökar även i åldersgruppen 40–49 år. För att begränsa smittspridningen är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig samt stannar hemma vid symtom.

15 nov 2021

Regionfullmäktige sammanträder den 16–17 november

Regionfullmäktige sammanträder på Regionens hus i Umeå den 16–17 november. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

11 nov 2021

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 november

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

11 nov 2021

Region Västerbotten satsar 45 miljoner på spjutspetsforskning

15 forskare i Region Västerbotten tilldelas nu 3 miljoner vardera i spjutspetsmedel. Projekten rör klinisk forskning inom flera olika medicinska specialiteter.

11 nov 2021

Snart skarpt läge i luften

När Svenskt Ambulansflyg startar sin verksamhet i Umeå är det intensivvårds- och anestesisjuksköterskor från Region Västerbotten som har det medicinska ansvaret i luften. 18 personer har anställts på halvtid, alla med en fot kvar på sin hemavdelning – Att både jobba här och ändå kunna vara kvar på kliniken är det bästa av två världar, säger Gabriella Stenlund, intensivvårdssjuksköterska från Skellefteå.

10 nov 2021

ME-mottagning i Umeå öppnar

Nu har ME-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus öppnat, en interdisciplinär utredningsenhet för patienter både från Region Västerbotten och andra delar av landet. – Vi är jätteglada att nu ha en mottagning som kan stödja primärvården i arbetet att utreda och omhänderta ME-patienter, säger Anna Nordström, överläkare i rehabiliteringsmedicin och en av de personer som ska arbeta vid mottagningen.

09 nov 2021

Personer i Västerbotten med samisk bakgrund kan få kulturanpassad vård i Norge

Tack vare ett nytt avtal kan personer med samisk bakgrund bosatta i Västerbotten få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik på den norska vårdinrättningen Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet, Sanks.

08 nov 2021

Framgång med digitala vårdmöten

Tack vare en tydlig prioritering från ledningen plus att man redan i början beslutade att hålla tekniken enkel, blev digitala vårdmöten vid psykiatriska kliniken i Umeå en framgång, både för patienter och personal.

08 nov 2021

Fortsatt smittspridning i Västerbottens län

Smittspridningen av covid-19 i länet är kvar på höga nivåer, framför allt bland yngre och ovaccinerade. Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur de nya rekommendationerna för provtagning påverkar smittotalen. Region Västerbotten vill även påminna om att besöksrestriktioner fortfarande gäller på länets vårdenheter.

05 nov 2021

Högt söktryck på vården i Västerbotten

Läget är ansträngt och primärvården kämpar med ett högt söktryck och detsamma gäller länets akutmottagningar och 1177 Vårdguiden på telefon. Under pandemin har hälsocentralerna haft ett utökat och resurskrävande uppdrag med vaccinationer som medfört hårda prioriteringar. För att underlätta för personalen och göra vården mer tillgänglig informerar Region Västerbotten nu brett om de olika ingångar som finns till vården, och när de bör användas.

04 nov 2021

Nu kan fler boka tid för tredje dosen

Region Västerbotten erbjuder nu fler grupper att vaccinera sig med en tredje dos mot covid-19. Detta för att underlätta för invånarna som är födda 1956 eller tidigare att ta den tredje dosen samtidigt som influensavaccination. Det ska ha gått minst sex månader mellan andra och tredje dosen.

04 nov 2021

En trygg och tydlig resa genom vården

Nu har ett projektarbete med att reda ut och optimera remissflödet för patienter med kronisk ländryggssmärta kommit en bra bit på väg. Målet är att hitta den kortaste vägen från primärvården fram till dess att patienten får hjälp av en specialist. Projektet ska utmynna i en modell för systematisk verksamhetsutveckling som ska användas i hela organisationen.

03 nov 2021

Säker vård med gemensam flygkoordinering

Den 15 november är flygkoordineringscentralen för Svenskt Ambulansflyg i Umeå i operativ drift med erfarna sjuksköterskor och kvalificerad operativ personal. De ska dygnet runt se till att patienter i behov av flygtransport får bästa möjliga vård på sjukhus runt om i Sverige.

02 nov 2021

Många mottagliga för influensavirus – viktigt med vaccination

Efter förra årets uteblivna influensasäsong väntas fler vara mottagliga för viruset och bli sjuka i år. Därför är årets influensavaccination extra viktig. Den 9 november startar vaccination för personer med ökad risk att bli allvarligt sjuka och de som de bor med.

01 nov 2021

Nya utlysningar för projektmedel hos Region Västerbotten

Region Västerbotten öppnar två nya utlysningar för ansökningar om projektmedel den 1 november 2021.

01 nov 2021

Smittan ökar och nya rekommendationer för provtagning införs

Antalet fall av covid-19 ökar återigen i Västerbottens län. Samtidigt ändras rekommendationerna om vilka som ska testa sig i olika situationer.