NYHETER 2024-03-01

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 29 februari 2024, direktjustering § 7

Protokoll med § 7 från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 29 februari 2024 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2024-03-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-03-22

Länk till protokollet:

Regionala utvecklingsnämndens protokoll § 7 direktjustering 2024-02-29

Tillbaka till nyhetslistan