NYHETER 2024-03-01

Regionfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2024

Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde den 20 februari har justerats.

Anslagsdatum: 2024-03-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-03-22

Länk till protokollet:

Regionfullmäktige protokoll 2024-02-20

Tillbaka till nyhetslistan