NYHETER 2024-03-04

Gemensamma måltidsnämndens sammanträde den 1 mars 2024

Protokoll från Gemensamma måltidsnämndens, Skellefteå kommun, sammanträde den 1 mars 2024 har justerats. 

Anslagsdatum: 2024-03-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-03-25

Originalet finns hos Skellefteå kommun.

Länk till protokoll:

Gemensam måltidnämnd protokoll 2024-03-01

Tillbaka till nyhetslistan