NYHETER 2024-03-04

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 februari 2024

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 februari 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-03-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-03-25

Länk till protokollet:

Hälso- och sjukvårdsnämnden protokoll 2024-02-28

Tillbaka till nyhetslistan