NYHETER 2024-03-04

Patientnämndens sammanträde den 22 februari 2024

Protokoll från Patientnämndens sammanträde den 22 februari 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-03-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-03-25

Länk till protokollet:

Patientnämnden protokoll 2024-02-22

Tillbaka till nyhetslistan