NYHETER 2024-03-07

Regionens revisorers sammanträde den 1 mars 2024

Protokoll från Regionens revisorers sammanträde den 1 mars 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-03-07

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-04-02

Protokollet finns tillgängligt på Revisionskontoret, Köksvägen 11 Umeå.

Länk till protokoll:

Regionens revisorers protokoll 2024-03-01 §§ 7-12

 

Tillbaka till nyhetslistan