NYHETER 2024-03-12

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 29 februari 2024

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 29 februari 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-03-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-04-02

Länk till protokollet:

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2024-02-29

Tillbaka till nyhetslistan