NYHETER 2024-03-12

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare internmedicin vid Medicincentrum NUS Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare internmedicin vid Medicincentrum NUS Umeå

Referensnummer: C165042

Anslaget publiceras: 2024-03-12

Sista dag för överklagande: 2024-04-02

Länk till utlåtande:

Sakkunnigutlåtande_specläk internmedicin MedC Umeå_refnr C165042.pdf

Tillbaka till nyhetslistan