NYHETER 2024-03-12

Sakkunnigutlåtande läkare i anestesi och intensivvård vid AnOpIVA Skellefteå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare i anestesi och intensivvård vid AnOpIVA Skellefteå

Referensnummer: C166200

Anslaget publiceras: 2024-03-12

Sista dag för överklagande: 2024-04-02

Länk till utlåtande:

Specialistläkare anestesi och intensivvård

Tillbaka till nyhetslistan