NYHETER 2024-03-13

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare i kirurgi med inriktning pancreaskirurgi vid kirurgcentrum Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare i kirurgi med inriktning pancreaskirurgi vid kirurgcentrum Umeå

Referensnummer: C158271

Anslaget publiceras: 2024-03-13

Sista dag för överklagande: 2024-04-03

Länk till utlåtande:

Specialistläkare kirurgi inriktning

Tillbaka till nyhetslistan