NYHETER 2024-03-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 mars 2024

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 mars 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-03-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-04-08

Länk till protokollet:

Protokoll, Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2024-03-12

 

 

Tillbaka till nyhetslistan