NYHETER 2024-03-26

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 mars 2024

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 mars 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-03-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-04-16

Länk till protokollet: Protokoll HSN AU 2024-03-26 signed.pdf

 

Tillbaka till nyhetslistan