NYHETER 2024-04-24

Regionstyrelsens sammanträde den 23 april 2024


Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 23 april 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-05-16

Länk till protokoll:

Protokoll Regionstyrelsen 2024-04-23

Tillbaka till nyhetslistan