NYHETER 2024-04-24

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 april 2024

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 april 2024 har justerats.

Anslagsdatum 2024-04-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-05-16

Länk till protokoll:

Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2024-04-24

 

 

Tillbaka till nyhetslistan