NYHETER 2024-04-26

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialist-/överläkare i obstetrik/gynekologi vid Lycksele Lasarett

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

 

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialist-/överläkare vid obstetrik/ gynekologi vid Lycksele Lasarett

 

Referensnummer: A1248364

Anslaget publiceras: 2024-04-26

Sista dag för överklagande: 2024-05-16

Länk till utlåtande: Sakkunnigutlåtande Spec/överläk CFOG Lycksele ref nr A1248364

 

Tillbaka till nyhetslistan