NYHETER 2024-04-29

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare i obstetrik/gynekologi vid Skellefteå sjukhus

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

 

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare i obstetrik/gynekologi vid Skellefteå sjukhus

 

Referensnummer: A170153

Anslaget publiceras: 2024-04-29

Sista dag för överklagande: 2024-05-20

Länk till utlåtande: 

Sakkunnigutlåtande specläk CFOG Skellefteå C170153

Tillbaka till nyhetslistan