NYHETER 2024-04-29

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialist-/överläkare i geriatrik vid Geriatriskt Centrum Umeå

 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

 

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialist-/överläkare vid Geriatriskt Centrum Umeå

 

Referensnummer: C172475

Anslaget publiceras: 2024-04-26

Sista dag för överklagande: 2024-05-16

Länk till utlåtande: Sakkunnigutlåtande Specialäkare Geriatriskt Centrum Umeå ref nr C172475

 

Tillbaka till nyhetslistan