NYHETER 2024-04-30

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 april 2024

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 april 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-05-21

Länk till protokollet:

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts Protokoll, 2024-04-25

Tillbaka till nyhetslistan