NYHETER 2024-01-22

Digital gruppbehandling för utmattningssyndrom gör att fler får hjälp

Stressrehabiliteringen hjälper personer i länet med utmattningssyndrom, där extrem trötthet är vanligt. Den veckovisa gruppbehandlingen, med framgångsrika resultat, var svår för de med lång resväg att delta i. En ny digital version har gjort att fler kan få hjälp.

Ramona Schroderus, psykolog. Foto: Klas Sjöberg

Det var under pandemin som tanken väcktes. Som så många andra växlade stressrehabiliteringen över till digitala möten. Med hela länet som upptagningsområde har många av deras patienter en lång resväg till Umeå eller Skellefteå, de orter där gruppbehandlingarna har hålls.

– Under pandemin växte tanken om att vi skulle kunna erbjuda rehabilitering digitalt, säger psykologen Ramona Schroderus.

Stor skillnad

I gruppbehandlingen hålls fysiska träffar en gång i veckan i 23 veckor. Det tillkommer också individuella träffar samt ett antal uppföljningsträffar efter att rehabiliteringen avslutat. En del patienter behöver resa dagen innan och bo på patienthotellet. Att resa långt och ofta är något som kan upplevas extra svårt för en utmattad person.

Den digitala rehabiliteringen, som ligger under stöd och behandling på 1177.se, har därför gjort stor skillnad för många.

– Vi har gjort en utvärdering med de som har gått i pilotgruppen. De var väldigt nöjda med den digitala rehabiliteringen, vissa upplevde att det var en förutsättning för att delta överhuvudtaget. Det är ju många som har rest tidigare, men också många som har tackat nej för att det blir långt att åka, säger Ramona Schroderus.

Bedömningssamtalet har hittills skett fysiskt på plats även för de som deltar i de digitala grupperna, men Ramona Schroderus konstaterar att det är stor skillnad på att åka långt en gång, jämfört med ett 20-tal gånger.

Stressrehabiliteringen fortsätter att utveckla sitt digitala erbjudande med målet om att tillhandahålla en helt digital behandling.

Liknande process

Det personalen har sett efter den första pilotgruppen var att de fick samma resultat både kring skattningar på måendet och att beteendeförändringar hade skett.

– Det som också var intressant var att vi kunde se att grupprocessen har varit lik i den digitala rehabiliteringen. Även fast de inte fikar tillsammans på rasten som de gör här på plats har det ändå blivit en grupprocess, de är väldigt stöttande mot varandra.

De fysiska gruppträffarna kommer inte att försvinna, tanken är att det ska finnas båda möjligheterna.

– Egentligen spelar det ingen roll för oss behandlare om det är digitalt eller på plats, vi ser liknande processer i grupperna. Men det funkar otroligt bra digitalt och det har varit positivt att se.

Text: Lotta Norlander

Läs mer

Stressrehabilitering Västerbotten (1177.se)

Utmattningssyndrom (1177.se)

Tillbaka till nyhetslistan