NYHETER 2024-04-17

Milstolpe nådd i Skellefteå – första byggprojektet klart inför ny vårdbyggnad

En milstolpe har nåtts i Skellefteå. En ny underjordisk tunnel, en så kallad kulvert, står nu som första förberedande byggprojekt färdigt inför den nya vårdbyggnaden. – Det är en liten milstolpe faktiskt, säger Fredrik Ahnorre, huvudprojektledare för ny vårdbyggnad i Skellefteå.


Se hur den underjordiska gången tar form i Skellefteå. Foto: Daniel Marklund / Klas Sjöberg

En kulvert används som transportväg för personal men framför allt för att leda så kallat media till och från lasarettet. Det innebär bland annat vatten, ventilation, el och datainformation till fastighetsteknikerna. Den tre meter breda tunneln av betong och armeringsjärn ligger fyra meter under markplan.

– Det är en hel del vatten- och avloppsledningar samt el som behövt dras om, säger Fredrik Ahnorre.

Den befintliga kulvert som idag ligger under det gamla lasarettet som håller på att rivas kommer också att försvinna. Den är för dålig och ligger dessutom på en yta som behövs för den nya vårdbyggnaden.

– Den måste bort.

Byggnationen av den nya kulverten påbörjades i maj 2023 och sattes i drift i mars 2024. Det är det första byggprojektet som färdigställs i det förberedande arbetet för en ny vårdbyggnad i Skellefteå.

– Det här tycker man är stort men det är bara början. Det är en liten bit på vägen.

Missa inte i videon där du får se den nya kulverten växa fram i Skellefteå.

Text: Daniel Marklund

 

Tillbaka till nyhetslistan