NYHETER 2024-01-30

Primärvårdsjouren i Umeå får kortare öppettider på fredagar

Förändrade regler för dygnsvila i kombination med begränsade personalresurser gör att primärvårdsjouren i Umeå behöver anpassa sina öppettider. Från och med fredag den 2 februari stänger man en timme tidigare på fredagar, det vill säga klockan 20.00.

Ålidhems hc

– Vi behöver göra den här justeringen så att ingen av våra medarbetare får för långa arbetspass i förhållande till återhämtning. Vi har begränsat med personalresurser och det nya regelverket kring dygnsvila som trädde i kraft den 1 oktober 2023 gör att vi behöver anpassa schemaläggningen, säger Karl-Gustav Forsberg, verksamhetschef för primärvårdsområde öst, där bland annat primärvårdsjouren ingår.

Primärvårdsjourens öppettider från och med den 2 februari är:

Måndag–torsdag: 17.00–20.00

Fredag: 17.00–20.00

Lördag: 13.45–21.00

Söndag: 12.45–20.00

De nya öppettiderna gäller tills vidare.

Viktigt att söka vård på rätt ställe

Efter årsskiftet ser primärvårdsjouren återigen ett ökat söktryck från patienter som egentligen skulle ha vänt sig till sin hälsocentral under dagtid eller kunnat vänta till nästkommande vardag. Med primärvårdsjourens kortare öppettider är det extra viktigt att invånare söker vård på rätt ställe.

– Vi har insett att vi måste påminna invånarna lite då och då om vad som gäller. Behöver man vård för att man blir sjuk eller skadar sig under dagen ska man vända sig till sin hälsocentral. Hälsocentralerna har samma akutvårdsuppdrag dagtid som primärvårdsjouren har på kvällar och helger, säger Karl-Gustav Forsberg och förklarar vidare:

Primärvårdsjourens uppdrag är att ge vård till patienter med skador eller sjukdomar som uppstått eller förvärrats under tider då hälsocentralerna är stängda.

– Om vårdpersonalen på primärvårdsjouren bedömer att din åkomma inte är akut så kommer du att hänvisas att söka vård på din hälsocentral när den öppnar, säger Karl-Gustav Forsberg.

Som enskild person kan det vara svårt att bedöma hur allvarliga olika sjukdomstillstånd är. Därför finns det flera sätt att få rådgivning innan man söker sig till primärvårdsjouren eller till sin hälsocentral.

– Man ska alltid besöka webbplatsen 1177.se, ringa telefonnummer 1177 eller använda tjänsten 1177 direkt. Då får man en bedömning av sina besvär och blir hänvisad rätt, säger Karl-Gustav Forsberg.

Gör så här för att söka vård i Västerbottens län

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:

  • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.
  • Kontakta din hälsocentral eller sjukstuga genom att ringa eller logga in på 1177.se.
  • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och hjälp vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt.
  • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

Vi ber dig att inte söka vård på flera ställen samtidigt eftersom det riskerar att öka kötiderna för alla.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Tillbaka till nyhetslistan